Gởi câu hỏi

Mỡ TRĂN

Mỡ TRĂN sản xuất tại Trung Tâm Nuôi Trồng, Nghiên Cứu, Chế Biến Dược Phẩm Quân Khu 9 chuyên trị bỏng và nứt nẻ chân tay.
mo-tran-tham-my-ha


Số ký tự đã nhập: