Gởi câu hỏi

COBRATOXAN - Thuốc xoa nọc rắn

Tên cũ là COBRATOX, kem xoa nọc rắn COBRATOXAN chống viêm và giảm đau trong bệnh thấp khớp đau dây thần kinh, đau cơ, viêm da và đau khớp kinh niên
cobratox-cobratoxan-tham-my-ha


Số ký tự đã nhập: